Historie

Tanken om å bygge et sportskapell eller fjellkirke i Eggedalsfjellene er av gammel dato. Hyttebygging i stor målestokk og stor utfart til fjellet gjorde tanken mer og mer aktuell ettersom tiden gikk. En midlertidig komité begynte å arbeide med saken. Det gikk ennå ca. 3 år før interesserte ble innbudt til Friluftsgudstjeneste på Grantangen søndag 8. juli 1973. Etter denne første friluftsgudstjenesten ble det på etterfølgende møte tatt beslutning om å starte en fjellkirkeforening. En ny midlertidig arbeidskomité på 5 medlemmer ble valgt og 28 personer tegnet seg som medlemmer. Det kom inn kr. 946 i kollekt til foreningens videre arbeid.

Referat fra møtet i Vårt Land mandag 8. juli 1973:

På Haglebu Turistheim ble det stiftet en ny forening i går. Navn har den ikke fått, og medlemstegning er bare i sin spede begynnelse, men et midlertidig arbeidsutvalg har den fått. Hva hensikten er? Hyttefolket her oppe krever sin egen fjellkirke. Vi, sier hyttefolk, for det er jo først og fremst de som krever det, selv om de omlag 15 fastboende støtter opp om tanken. Sentrale skikkelser i bygda som sosialsjef Håkon Åsen og lærer Ålien, går fullt inn for prosjektet. Ja, førstnevnte må sies å være ildsjelen bak aksjonen. Sosialsjefen synes tanken om fjellkirke har fått bra tilslutning fra de fastboende. De som imidlertid må gå i brodden, er hytteeieerne, mener han. Folk her oppe har snakket om det i årevis.

Haglebus hytteeiere, som vesentlig er fra Oslo-disktriktet, har inne sin midte i flere år hatt en annen av ildsjelene kab tiltakene, fru G. Kvellestad. Hun ble da også valgt inn i det midlertidige arbeidsutvalget sammen med sosialsjef Håkon Åsen, Sigdal, bestyrer av Haglebu Turistheim, Hans Frøyse, skolestyrer Ivar Eikeland (hytteeier) og gårdbruker Helje Meddalen fra bygda. – Behovet for ei ny fjellkirke ble bekreftet på en nesten fullstappet Haglebu Turistheim i går. Nå spørs det hva som vil bli realisert.

 

Det skulle gå 8 år fra den aller første midlertidige komiteen for fjellkirken begynte å virke i 1970 til merkedagen 9. juli 1978. Klipp fra Drammens Tidende og Buskerud Blad 9.7.1978:

Sist helg startet offisielt byggingen av fjellkirken på Haglebu. Biskop Dagfinn Hauge foretok den høytidelige grunnsteinsnedleggelsen på Grantangen, der kirken skal ligge.

Haglebu Fjellkirke ble innviet 24. august 1980. «En kirke midt i naturkirken». Slik karakteriserte biskop Håkon Andersen nyreiste Haglebu Fjellkirke da den ble innviet søndag. Kirken ligger usedvanlig vakkert på Grantangen under Haglebunatten, der norske styrker kjempet ett av de siste slag i det okkuperte Norge.

Kirken har form av fire kvadrater i ulik størrelse, som er kjedet sammen. I motsetning til de fleste kirker ligger den verken høyt eller fritt, men kryper beskjedent i ett med naturen ved foten av kirkebakken. Veggene gror opp av bakken i rått tilhugget natursten og bærer pyramideformede tak. Innvendig er kirken utstyrt på enkleste vis med lekamur og lyst treverk. Lyset slipper inn gjennom lange smale vinduer som danner overgang mellom vegger og takskjegg og gjennom an «ljore». Kirkeklokken henger i et frittstående tårn.

 

(Kilde: Sigdal og Eggedal Museum)