Om Haglebu Fjellkirke

Les dagens Bibelord på bibel.no

Se også våre Facebooksider Haglebu fjellkirkes fb-gruppe og Haglebu fjellkirkes venneforening

Om kirken

Haglebu Fjellkirke er vakkert beliggende, i ett med naturen, på Grantangen under Haglebunatten.

Fjellkirken ønsker å være nærværende for menneskene som bor eller ferierer i fjellet, i deres ferietid, kristenliv og tradisjoner. Vi vil være en åpen og inkluderende kirke som i hovedsak har gudstjenesten som samlingspunkt. Det er særlig i høytidene og ferietiden vi samles til gudstjeneste for å høre Guds ord, be og synge. Dåp, konfirmasjon og bryllup feires også i kirken. Fellesskapet vi lager sammen skaper tilhørighet, og alle er velkommen til å melde seg inn i fjellkirkeforeningen. Kirken har tilhørighet til Den norske kirke, men er ikke i kommunalt eller statlig budsjett. Den er et felles ansvar og drives på dugnad. Inntektene kommer fra det årlige loppemarkedet, gaver og oppsparte midler.

Styret består av hyttefolk, bygdefolk, representanter fra Sigdal og Eggedal menigheter, og Sognepresten i Sigdal som også har flere av gudstjenestene. Hver sommer har vi dugnad, og kirken er velholdt. Den har også blitt mer tilgjengelig med ny flott kultursti rundt Haglebuvannet. Kirken har bidratt med støtte til trosopplæring i Sigdal og Eggedal menigheter, samt støtte til Haglebu Utvikling og det arbeidet som gjøres i forbindelse med kulturstien rundt hele Haglebuvannet.

Gudstjenester holdes om vinteren sammen med konfirmanter på leir, i påskehøytiden, om sommeren, i høstferien der barna er i særskilt fokus, og avsluttes hvert år med både julekvelds- og nyttårsgudstjeneste. I tillegg arrangerer vi barne- og familieskirenn med quiz i påsken. Datoer for gudstjenester og arrangement kunngjøres på store gule plakatoppslag, på Facebook, og i Haglebuposten.

Kirken er reist på historisk grunn. Den 26 april 1945 kjempet de norske styrkene et av de siste slagene under den 2. verdenskrig i dette området.

bauta

Den første friluftsgudstjenesten ble holdt på Grantangen 8.juni 1973. Samme år stiftet bygde- og hyttefolk fjellkirkeforeningen. Grunnstenen til kirken ble lagt av biskop Dagfinn Hauge 9.juli 1978. Den 24. august 1980 ble kirken offisielt innviet av biskop Håkon Andersen. Kirkens arkitekt er Reidar Sølvsberg, og grunnen er gitt av Helge Medalen.

Entusiastiske bygde- og hyttefolk reiste kirken, og hvor mange dugnadstimer som er nedlagt har ingen greie på. Kirken eies og drives av foreningen Haglebu Fjellkirke. Den vesentligste inntektskilden til kirkesaken er det årlige loppemarkedet som har vært «årets begivenhet» på Haglebu siden starten i 1975.

loppemarked

Gudstjenester holdes i vinterferien, i påskeuka, i sommer/høst månedene, og avsluttes hvert år med nyttårsgudstjeneste. Datoer for gudstjenester kunngjøres ved plakatoppslag og i dagspresse.

Bli medlem av foreningen

Det er anledning for alle å være medlemmer av foreningen. Den årlige kontingent er 100,- kr for enkeltmedlemmer og 200,- kr for en familie.
Du kan betale kontingenten på Vipps: 115816 eller
Ta kontakt med kasserer Knut Møgedal på knut.mogedal@gmail.com

korset-mindre