Program

Hjertelig velkommen til kirken og gudstjenester  høst og vinter 2019


Julaften kl 14.00: Familiegudstjeneste

Nyttårsaften kl 16.00: Gudstjeneste

Velkommen som medlem i fjellkirkeforeningen. Kr. 50,- for enkeltperson, 100,- for familie. Innmelding kan skje på e-post til knut.mogedal@gmail.com, frode@lederlos.no, eller på SMS til 41008334. Se også vår Facebookside.