Program

Hjertelig velkommen til kirken og gudstjenester vinter og vår 2019


Gudstjeneste med konfirmantene i Sigdal og Krødsherad 24. mars kl 11.00

Påske:

Palmesøndag 14.4 kl 20.00: Kveldsgudstjeneste

Skjærtorsdag 18.04:

Årsmøte kl 18.00

Nattverdsgudstjeneste 20.00

Påskeaften 20.04: Familieskirenn kl 11.00

Påskedag 21.04: Høytidsgudstjeneste kl 11.00

Dugnad lørdag 15. juni kl 12.00

Velkommen som medlem i fjellkirkeforeningen. Kr. 50,- for enkeltperson, 100,- for familie. Innmelding kan skje på e-post til knut.mogedal@gmail.com, frode@lederlos.no, eller på SMS til 41008334. Se også vår Facebookside.