Program

Hjertelig velkommen til kirken og gudstjenester  vinter og vår 2020


Våren og påsken 2020:

23.02. Familiegudstjeneste i vinterferien kl. 11:00

ved prest Tor Arne Berntsen

22.03. Gudstjeneste med konfirmantene i Sigdal og Krødsherad kl. 11:00

ved prestene Lise Kleven og Tormod Moviken og organist Truls Glesne

05.04. Palmesøndag, kveldsgudstjeneste kl. 18:00

ved prest Lise Kleven og organist Truls Glesne

09.04. Skjærtorsdag, nattverdsgudstjeneste kl. 18:00

ved prest Lise Kleven og organist Truls Glesne

Årsmøte i Fjellkirkeforeningen etter gudstjenesten

12.04. 1. Påskedag, høytidsgudstjeneste kl. 11:00

Sommer 2020

02.08. Jubileumsgudstjeneste: Haglebu fjellkirke fyller 40 år.

Velkommen som medlem i fjellkirkeforeningen. Kr. 50,- for enkeltperson, 100,- for familie. Innmelding kan skje på e-post til knut.mogedal@gmail.com, frode@lederlos.no, eller på SMS til 41008334. Se også vår Facebookside.